O programu

Unikátní akcelerační program Laboratoř pomáhá nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií.

Startupová platforma Laboratoř Nadace Vodafone se začala budovat v roce 2013. V prvních čtyřech letech za podpory IMPACT HUB Praha, v následujících třech ročnících za podpory Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a nyní ve spolupráci se soutěží Vodafone Nápad roku.

Během programu trvajícího přibližně 8 měsíců pomáhají týmům zkušení mentoři a školitelé z mnoha oborů - od finančního či projektového plánování, přes testování produktu, až po jeho uvedení na trh. Samozřejmostí je i prezentace investorům.

Do Laboratoře se se svými projekty hlásí jak existující start-upy, tak i neziskové organizace, sociální podniky či univerzitní týmy. 

Naším cílem je, aby vznikl, nebo byl úspěšně nastartován, projekt pro desítky tisíc uživatelů, kteří z inovačního řešení mají, nebo budou mít, přímý a doložitelný užitek. Jedná se například o projekty z oblasti eHealth, digitální pomůcky a řešení pro osoby se speciálními potřebami, vzdělávací digitální platformy a digitální řešení pro ochranu života a zdraví.

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone patří nejen ve svém zaměření, ale i co se týká počtu podpořených osob a projektů, k  absolutnímu unikátu v oblasti technologických sociálních inovací.

Přináší do ekosystému sociálních inovací jak nové projekty, tak i nové formy spolupráce a uplatňování inovací v praxi.

Právní podmínky programu (PDF)

Co od nás dostáváte

Kvalifikační kritéria

Projekty z Laboratoře Nadace Vodafone vždy využívají nějakou formu komunikační či informační technologie a pomáhají zlepšovat, zjednodušovat či usnadňovat život společnosti jako celku nebo její skupině.

Přemýšlíte, jestli je Laboratoř vhodná pro vás? Zkuste si odpovědět na tyto tři otázky:

 • icon-9

  Jakou technologii projekt využije?

 • icon-10

  Komu inovace pomůže?

 • icon-11

  Jak velká je cílová skupina, které novinka může zlepšit život?

Pokud si přesto nejste jisti, zda váš projekt splňuje předpoklady, kontaktujte nás a my s vámi bezplatně projekt zkonzultujeme.

Sjednej si konzultaci Přihláška

Průběh programu

Kalendář 11. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone

září - říjen 2023

Příjem přihlášek do 11. ročníku

listopad 2023

Dvoudenní bootcamp pro vybrané projekty, konzultace s mentory, trénink a prezentace projektů před porotou

listopad 2023

Výběr 4 projektů a start Laboratoře

prosinec 2023 - květen 2024

Odborné konzultace, workshopy, individuální práce týmů s mentory, reporting

červen 2024

Demo day - prezentace před porotou

Spoluorganizátorem Laboratoře je nejstarší celorepubliková soutěž pro startupy Vodafone Nápad roku, která již od roku 2007 pomáhá nápadům a začínajícím firmám růst.

„Spojení Nápadu Roku s Laboratoří považujeme za velmi přínosné pro obě strany. Oba se díváme na startupy a nápady, ale každý z jiného úhlu. Nápad roku hledá víc byznys, Laboratoř se soustředí zase na projekty, které pomáhají různým skupinám společnosti. Vzájemná spolupráce může do byznys projektů dodat trochu lidskosti a naopak veřejně prospěšným projektům pomoci s jejich udržitelností.“

Jana Hodboďová, Executive Manager Nápadu roku

Život startupu a podpora Nadace Vodafone

 • icon-12

  Vyhledávání a výběr

  V této fázi ve spolupráci s partnery vyhledáváme projekty a posuzujeme, jestli jsou dostatečně inovativní a splňují kritéria Laboratoře.

 • icon-13

  Inkubace

  Týmy ověřují poptávku a reálnost svého záměru a osvojují si znalosti a dovednosti nutné k úspěšnému podnikání se společenským dopadem.

 • icon-13

  Akcelerace

  Projekty rozpracovávají parametry podnikatelského záměru - cílové skupiny, produkt a cenu, distribuční kanály, konkurenci, technické řešení, rozpočet a rizika.

 • icon-14

  Růst

  Připravené týmy vstupují s produktem na trh, vytvářejí první příjem a průběžně upravují business model. Projekt je připravený na vstup investora nebo strategického partnera.

 • icon-3-1

  Investice

  Laboratoř představuje projekty potenciálním investorům a pomáhá s mediální podporou projektu. Týmy mohou též žádat o grant Technologie pro společnost Nadace Vodafone.