Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

V minulém ročníku postoupilo do akcelerace 5 týmů: AdiQuit, Echo, Deaf Travel, Dětská obezita a Signslate.
Už známe i vítěze aktuálního ročníku.

Podpořené projekty

Aktuálně běžící projekty

Dne 12.3. vyhlásila Nadace 10 týmů, které obdrží příspěvek ve výši 150 tis. Kč na další vývoj svého projektu v akcelerační fázi - jejich seznam najdete níže. O postupujících rozhodla expertní komise ve složení: Adriana Dergam, Jan Fencl, Jan Bízik, Ladislav Suk - všichni zástupci Nadace resp. Vodafone, dále Lucie Vnoučková - zástupce VŠEM, Nikola Rafaj - zástupce Startup Yard, Libor Marek - zástupce Neziskovky.cz, Monika Jindrová - zástupce AVPO ČR. Komise hodnotila zejména: inovativnost a funkčnost řešení, reálnost obchodního modelu, proveditelnost záměru a míru sociálního dopadu.

Dalších 12 ale rozhodně nekončí a samozřejmě mohou a také mnozí již pokračují v Laboratoři v práci na svých projektech. I nadále totiž mohou čerpat přidělenou podporu a samozřejmostí je pomoc Laboratoře při hledání investorů a dalšího financování.

Nadále pracujeme s projekty z předchozího ročníku, z nichž mnohé už získaly investici a vstoupily úspěšně na trh. Zde najdete kompletní seznam podpořených projektů.

V této fázi vyhledáváme vhodné projekty – kvalifikační kritéria najdete zde. Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná a pro poslední ročník Laboratoře 2.0 končí 31.3.2019. V této fázi bude vybráno až 50 projektů, které postoupí do dalšího kola inkubace.

V této fázi se upevňují projektové týmy, získávají potřebné znalosti pro další rozvoj projektu od zkušených mentorů. Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná v dubnu a končí v červnu 2019. V této fázi bude vybráno až 20 projektů, které postoupí do dalšího kola akcelerace.

V této fázi se týmy zaměřují na detailní zpracování všech parametrů podnikatelského záměru jako je definování cílových skupin, produktů a cenové politiky, distribučních kanálů, konkurence, technického řešení, rozpočtu, rizik a projektového plánu. Týmy pracují na minimálním produktu. Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná v červenci a končí v září 2019. V této fázi budou vybráno až 10 projektů, které postoupí do dalšího kola růstu.

V této fázi už jdou připravené týmy s definovaným produktem na trh – pouštějí se do pilotních realizací, získávají první zkušenosti z reálného provozu a adaptují podle toho své plány a produkty. Opět využívají podpory mentorů programu. Tato fáze trvá 6 měsíců, začíná v říjnu 2019 a končí v březnu 2020. Do této fáze vstupují dva projekty s největším potenciálem.

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím