Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Příjem projektů pro nový ročník Laboratoře odstartoval akcemi v regionech

8. 4. 2018
Až 10 nových projektů dostane od Nadace 150.000 Kč na realizaci svého záměru.

Hlásit se mohou jak jednotlivci tak týmy s již hotovým nápadem, tak osoby nebo týmy, které mají chuť řešit závažné společenské problémy, ale nemají žádné konkrétní téma.

Přijímáme projekty zaměřující se na prevenci bezdomovectví, podporující nízkoprahové a sociální bydlení (pro mladé lidi, samoživitelky), dostupnost zdravotní a sociální péče pro lidi bez domova, řešení a inovace pro další sociálně vyloučené skupiny: zaměstnávání ohrožených skupin (mládež, ženy na mateřské, s nízkou kvalifikací, seniorů, pečující, menšin apod.), integrace osob z ohrožených lokalit (chudoba, menšiny), osoby ohrožené domácím násilím, osoby s tělesným nebo mentálním postižením, mládež ze znevýhodněných rodin, Romy, osoby při a po výkonu trestu (náprava, zapojení do života, prevence recidivy), závislých osob (alkohol, drogy, herní automaty apod.), oběti trestné činnosti, duševně nemocných, národnostních menšin, včetně migrantů, mládež ze zařízení náhradní rodinné péče. Řešení pro snížení zadluženosti a prevence zadlužení, zvyšování kvalifikace pro trh práce a práci se sociálně vyloučenými skupinamiSnižování předsudků u veřejnosti, zvyšování zapojení běžné populace do práce se sociálně vyloučenými skupinamidobrovolnictví. Posílení spolupráce účastníků trhu sociálního začleňování.

Příjem projektů pro nový ročník Laboratoře odstartoval akcemi v regionech

Další novinky

21. 1. 2019
Hledáme nápady pro další ročník

Hledáme nápady pro další ročník

Cesta od nápadu k projektu může být dlouhá a klikatá. Ale nemusí. Pomohli jsme rozjet takové projekty jako Darujme.cz, Aplikace Záchranka, Adiquit, Deaf Travel nebo Aplikace Echo a teď chceme pomoci nastartovat i váš nápad.

17. 12. 2018
Inkubace odstartovala

Inkubace odstartovala

Začátky bývají těžké, i proto chceme našim týmům co nejvíc pomoci. Ještě než odstartuje vzdělávání, dozvědí se, co je čeká.

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím