Mobilní aplikace XPASS pomáhá předcházet sexuálnímu násilí a řešit i minimalizovat jeho následky. Vzdělává v oblasti bezpečných sexuálních vztahů. XPASS slouží nejen pro udělení souhlasu a rychlé přivolání pomoci, ale také jako edukační nástroj.