Za 11 let jsme podpořili více jak 100 projektů. Více info

Aplikace od VR VITALIS je určena pacientům při tzv. awake mozkových operacích, kdy je pacient v průběhu operace probuzen a testují se jeho kognitivní a řečové schopnosti, aby se zjistilo, zda nedochází k poškození důležitých částí mozku. Testovací prostředí, které se běžně provádí pomocí obrázků, převedl projekt VR AWAKE do virtuální reality a cílem je snížit stresující zátěž na pacienta tím, že ho virtuální realita odřízne od operačního sálu a na sále se také sníží počet lidí.