Speech Mate AAK (alternativní a augmentativní komunikace) je podpůrná komunikační aplikace pro Android zařízení, která je primárně doporučena pro uživatele s autismem a těžkou formou narušení komunikačních schopností. Mnohé funkce aplikace mohou řešit komunikační bariéry i osobám s těžším mentálním postižením a seniorům.

Cílem je podpořit jedince v komunikaci s okolím, umožnit mu být maximálně samostatný a zapojený do společnosti. Ovládání aplikace je jednoduché. Nastavení komunikace lze přizpůsobit aktuálním schopnostem uživatele. Uživatel může komunikovat pomocí nastavených symbolů i vlastních fotek, také lze použít klávesnici. Speech Mate AAK umožňuje funkci komunikace a vytváření režimů dne / týdne.

Za vznikem aplikace stojí speciální pedagožka Mgr. Marcela Levinská.

 

Cílová skupina

  • Osoby se závažnou formou narušení komunikačních schopností (NKS): např. Vývojová dysfázie, afázie, těžký stupeň dysartrie, mentální postižení spojené s NKS / pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
  • soukromá i státní zařízení se zaměřením na osoby s NKS a PAS
  • kliničtí logopedi
  • školská zařízení včetně SPC
  • Ústavy sociální péče

Technologie

Mobilní aplikace pro tablety, telefony a chytré hodinky se systémem Android

Video o projektu