V Česku chybí podle Červeného kříže více než 100 000 dárců krve. Projekt Daruju Krev se snaží tuto situaci napravit. Soustředí se na vzdělávání a motivaci mladých lidí, budování komunity a sdílení zkušeností. Vyvíjí také aplikaci, aby dárci měli dokonalý přehled o svých aktivitách a aby nemocnice mohly s dárci efektivně a příjemně komunikovat.

Cílová skupina

  • Dárci krve, 18-35 let
  • Hematologické-transfúzní oddělení nemocnic v České republice

Technologie

Hybridní mobilní aplikace dostupná na App Store a Google Play + webová aplikace

Video o projektu