Nekrachni je neziskový vzdělávací projekt v oblasti finanční gramotnosti. Cílem je změnit finanční vzdělávání na středních školách a usnadnit mladým přechod do dospělého života. Toho chce dosáhnout pomocí mobilní aplikace, která může sloužit jako pomůcka ve výuce a zároveň může být i finančním pomocníkem v kapse mladých.

Cílová skupina

Mladí lidé

Technologie

Ionic