Zpět na přehled projektů

Indoor navigace

Jedním z velkých problémů zrakově postižených osob je orientace v neznámém prostředí. K pohybu po ulicích již existuje několik řešení, která fungují na bázi GPS navigace. Organizace SONS se proto zaměřuje na navigaci v uzavřených prostorách budov, jako jsou nemocnice, úřady, ale i obchodní centra,sportovní haly, kde GPS nejde použít. Do cíle tak uživatele navede bezpečně mobilní aplikace, a to za pomoci hlasových instrukcí, zvuků nebo vibrací.

Funkční prototyp existuje v organizaci SONS, kde si autoři ověřili, že i uvnitř budovy je tento způsob lokalizace možný a že je především dostatečně přesný.

Inovace přispěje k výraznému zpřístupnění budov, objektů, dokonce i ke zvýšenísamostatnosti a bezpečnosti zrakově postižených, kterých je v Česku kolem 70 000. Její využití ale jistě najdou senioři či kdokoliv, kdo má s navigací v budovách obtíže.

Cílová skupina

Nevidomí a slabozrací

Technologie

Technologie UWB v součinnosti s mapovými podklady prostoru