Projekt je zaměřen na vytvoření webové stránky s terapeutickými hrami pro děti s neurovývojovými poruchami. Součástí budou také metodické listy pro inspiraci rodičů i odborníků k motivujícím aktivitám, které budou dětem pomáhat nejen ke zlepšení senzomotorických schopností, ale i
spolupráce, komunikace a dobré nálady.

Cílová skupina

Děti s neurovývojovými poruchami, rodiče a sourozenci, pedagogové, terapeuti, osobní asistenti, dobrovolníci

Technologie

Interaktivní web, terapeutické hry, metodické listy

Web projektu

http://www.myslis.com