Aplikace EnZetko je interaktivním katalogem nízkoprahových služeb, které jsou součástí preventivních sociálních služeb pro dospívající po celé České republice. Aplikace umožňuje
preventivním sociálním službám přiblížení k jejich cílové skupině. Zároveň nabízí dospívajícím chatové psychologické poradenství v neomezené míře a v jakémkoli čase. Do
aplikace je zapojeno 20 % NZDM klubů, služeb psycholožky využilo již téměř 300 dětí a dospívajících. 
 
Sociální služby pro děti a dospívající prochází revitalizací související s proměnnou doby a potřebami cílové skupiny (CS). Dochází k masivnější digitalizace prostředí a tím i mezilidských vztahů. Děti a dospívající často ztrácí prostor pro rozvoj především sociálních kompetencí – empatie, optimální sebeprezentace apod. Současně dochází ke vzniku generační propasti, přičemž digitální generace uživatelů se často stává v internetovém prostředí čím dál více nedosažitelná. Cílem je tedy začít komunikovat “společným jazykem” tak, aby bylo možné přizpůsobit se tempu doby v přijatelné míře formou zatraktivnění sociálních a psychologických služeb současné generaci CS.

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci, jež jsou zapojeni do mobilní aplikace spolu s NZDM kluby, ve kterých pracují
  • Děti a dospívající, resp. klienti sociálních služeb pro děti a dospívající
  • Instituce, které se mohou zapojovat do mobilní aplikace formou tvorby článků nebo přehledových pojednání na preventivní nebo osvětová témata

Technologie

mobilní aplikace