Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem otevírá nový klub pro mladé lidi s názvem Enter22. Vznikem klubu se podařilo vytvořit bezpečný a stálý prostor pro mladé lidi 15+, kteří jsou z různých měst Ústeckého kraje, žijí v zanedbaných lokalitách a nepodnětném prostředí. Mladí lidé často špatně bydlí, špatně se stravují, mají často jen základní vzdělání a velmi brzy jsou registrováni na Úřadu práce. Klub vznikl jako malé, ale vybavené místo v centru Ústí nad Labem, které nabízí těmto mladým lidem pomoc v začátku úspěšnějšího života a podpoří jejich odhodlání ke změně. Klub je informačně vzdělávacím místem, kde cílová skupina nachází mentory a vybavení, které potřebuje pro zvýšení svých sociálních dovedností.

Hlavním cílem projektu je působit na cílovou skupinu preventivně tak, aby u ní bylo omezeno (nebo nevzniklo a nerozvíjelo se) sociálněpatologické jednání.

Cílová skupina

komunity mladých lidí ve věku 15-26 let, kteří žijí v nepodnětném prostředí lokalit Ústí nad Labem a Ústeckého kraje

Technologie

práce s novými technologiemi, práce s PC a výuka bezpečného pohybu na internetu