Za 11 let jsme podpořili více jak 100 projektů. Více info

CSR Index je webová a mobilní aplikace, zaměřená na společenskou odpovědnost (SR) podnikatelů, municipalit, neziskových organizací a občanů. Hlavní inovací aplikace je stanovení Indexu společenské odpovědnosti založeného na sofistikovaném algoritmu zpracování kvalitativních, kvantitativních a on-line a off-line informací o každém subjektu.

Aplikace umožní subjektům na jednom místě vykazovat, archivovat, hodnotit, měřit, porovnávat a propagovat svoji CSR aktivitu. Veřejnost, stakeholdeři, zaměstnanci a další tak dostanou příležitost subjekty se společnskou odpovědností bezprostředně konfrontovat. 

 

Cílová skupina

podnikatelé, municipality, neziskové organizace a jednotlivci

Technologie

webová a mobilní aplikace