Creatixo je online nástroj na rozvoj kreativity, který mění sny v reálné výsledky. Creatixo zvyšuje produktivitu zaměstnanců a jednotlivců pomocí aplikované kreativity (myšlenka dovedená do reálného výsledku). Součástí je test a výstupní zpráva, která měří a zjišťuje vnímání účastníků v jejich 9 tvůrčích kompetencí a následně implementuje výsledky do každodenní firemní a osobní praxe. Zároveň Creatixo urychluje proces adaptace na změny a hledání řešení ve složitých časech současné pandemie koronaviru. 

Cílová skupina

  • Zaměstnanci 25+  kteří jsou ohroženi současnou situací na trhu práce a mají touhu rozvíjet svůj tvůrčí talent.
  • OSVČ, kteří potřebují najít nové cesty k podnikání a hledat účinné nástroje pro dosahování efektivních výsledků.
  • Lidé, kteří se ocitnou mimo pracovní trh a potřebují pomoci se rekvalifikovat
  • Organizace s aktivním přístupem k řešení krize spojené s Covidem
  • Manažeři, kteří potřebují dosahovat tvořivých výsledků v rámci svých týmů (obchod, marketing, vývoj).
  • Týmy s kreativními a inovativními úkoly (např. marketing, obchod vývoj, strategický management).

Technologie

online webová aplikace

Web projektu

http://www.creatixo.eu