Za 11 let jsme podpořili více jak 100 projektů. Více info

Aplikace, která učí pacienty po mrtvici znovu mluvit. Slouží jako doplněk k logopedické terapii, ale především nabízí zcela nový způsob terapie online. Umožňuje pacientům procvičovat řeč samostatně každý den a sledovat své pokroky. Současně mohou pacienti dostávat od logopeda cvičení na míru, a to i na dálku.

AfaSlovník nabízí více než 700 slov rozdělených do tematických kategorií (předměty denní potřeby, lidské tělo, jídlo, město atd.) a skládá se ze dvou částí. První je Slovník, kde si pacient oživuje slovní zásobu. Vidí fotografie slov v kontextu a každou fotografii doplňuje zvuková nahrávka. Druhou částí jsou Testy, kde pacient trénuje čtení, psaní, mluvení a poslech v různých typech cvičení.

Pouze intenzivní trénink řeči pomůže pacientům vrátit se zpět do běžného života. Patronem projektu je Václav Neckář, který je nejznámějším bojovníkem s afázií u nás. Do konce roku 2020 bude spuštěna také slovenská verze aplikace.

 

Cílová skupina

  • Primární – pacienti s afázií, jejich blízcí a kliničtí logopedi.
  • Sekundární – pacienti s dysfázií, pacienti s poruchami autistického spektra, děti s odlišným mateřským jazykem, pedagogové na speciálních ZŠ a SŠ.

Technologie

webová aplikace responzivní na tabletech a telefonech