Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

NaviTerier Conversation

Mobilní konverzační navigační systém pro osoby se sníženou schopností orientace a navigace – (nevidomí, vozíčkáři, senioři), který je postavený na automatizovaném generování popisu trasy na základě speciálně upravených mapových podkladů a dat teleasistenční služby (Navigační Centrum SONS). Na základě speciálních technologií probíhá navigace prostřednictvím chytrého telefonu konverzačním způsobem podobným konverzaci dvou vzdáleně se navigujících lidí. Zároveň se jedná o využití speciálního popisu trasy založeném na využívání významných bodů (landmarks), které mají vizuální i zvukový charakter.

  • Rok podpory 2015 - 2016
  • Realizace stále v realizaci
  • Autor/organizace Naviterier
  • Region Celá ČR
  • Výše podpory 61 382 Kč

web projektu

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím