Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Levebee je online aplikace pro podporu nápravy čtení při dyslexii. Obtíže při rozvoji čtení nepříznivě ovlivňují vzdělávací cestu žáků, studentů a následně i jejich profesní a osobnostní uplatnění v dospělosti. Program je zaměřen na podporu rozvoje čtení pro každého, kdo pociťuje subjektivní ale i objektivní obtíže se svou aktuální úrovní čtení. Program vychází z osvědčených metodických postupů obohacených o moderní přístupy. Cílem je pomoci zejména žákům, studentům i dospělým s dyslexií – specifickou poruchou učení při osvojování čtení. Tato online aplikace počítá se všemi rolemi (žák, pedagog, rodič) v systému a umožňuje vzájemné interakce tak, aby čtení – práce s textem bylo pro žáka zábavnější, efektivnější a ve výsledku i kvalitnější.

VIDEO z prezentace projektu na konferenci Social Capital Markets v San Francisku.

  • Rok podpory 2013 - 2014
  • Realizace stále v realizaci
  • Autor/organizace Rozečti se
  • Region Celá ČR
  • Výše podpory 64 000 Kč

web projektu

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím