Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Příjem projektů do 6. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone začal. Připojte se!

Kdo se může do Laboratoře přihlásit

Laboratoř Nadace Vodafone je devítiměsíční inkubační a akcelerační program, který nápady na technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální startupy. Do Laboratoře Nadace Vodafone se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy.

Od 1.4.2019 začíná běžet poslední ročník v nejširším rozsahu s maximální podporou týmů - proto neváhejte a přihlaste svůj projekt do 31.3.2019.

Kvalifikační kritéria

Projekty zaměřující se na prevenci bezdomovectví, podporující nízkoprahové a sociální bydlení (pro mladé lidi, samoživitelky), dostupnost zdravotní a sociální péče pro lidi bez domova, řešení a inovace pro další sociálně vyloučené skupiny: zaměstnávání ohrožených skupin (mládež, ženy na mateřské, s nízkou kvalifikací, seniorů, pečující, menšin apod.), integrace osob z ohrožených lokalit (chudoba, menšiny), osoby ohrožené domácím násilím, osoby se tělesným nebo mentálním postiženímmládež ze znevýhodněných rodinRomy, osoby při a po výkonu trestu (náprava, zapojení do života, prevence recidivy), závislých osob (alkohol, drogy, herní automaty apod.), oběti trestné činnostiduševně nemocných, národnostních menšin, včetně migrantů, mládež ze zařízení náhradní rodinné péče. Řešení pro snížení zadluženosti a prevence zadlužení, zvyšování kvalifikace pro trh práce a práci se sociálně vyloučenými skupinamiSnižování předsudků u veřejnosti, zvyšování zapojení běžné populace do práce se sociálně vyloučenými skupinami - dobrovolnictví. Posílení spolupráce účastníků trhu sociálního začleňování.

Laboratoř uvítá jak jednotlivce tak týmy s již hotovým nápadem, tak osoby nebo týmy, které mají chuť řešit závažné společenské problémy ale nemají žádné konkrétní téma - v naší databázi je velké množství témat, které rádi zájemcům představíme, a ze kterých si mohou vybírat. Zájemce můžeme nasměrovat na již fungující neziskové organizace, které řeší oblast jejich zájmu - neváhejte nás kontaktovat.

Společně se zaměříme na nové řešení konkrétního společenského problému, které je účinnější než stávající alternativy (tzv. sociální inovace). Projekt by měl mít prokazatelný pozitivní dopad na život minimálně tisícovky lidí. Projekt je realizovaný na území České republiky případně v zahraničí organizací se sídlem v České republice.

Zapojit se mohou jak zcela nové nápady tak stávající řešení nebo služby, které se chtějí dostat na vyšší úroveň - např. automatizace apod.

Projekt má ambici dlouhodobé udržitelnosti i bez veřejné podpory a dotací. Své zákazníky by si měl najít na komerční bázi – s tvorbou vhodného modelu vám pomůžeme.

Projekt využívá moderních informačních a komunikačních technologií, dat, sítí, internetu věcí, mobilních a internetových aplikací. 

Pokud si nejste jisti, zda váš projekt splňuje předpoklady, kontaktujte nás a my vám zdarma poradíme. Zapojit vás případně můžeme i do jiného vhodného programu podpory.

Průběh programu

Krok 1

Vyhledávání a výběr

V této fázi vyhledáváme vhodné projekty – nemusíte čekat, až vás oslovíme a sami můžete vyplnit přihlášku nebo se objednat na konzultaci zdarma.

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1.1.2019 a končí uzávěrkou přihlášek 31.3.2019 - jedná se o poslední ročník v tomto rozsahu.

Během tohoto období vybereme až 50 projektů, které postoupí do dalšího kola inkubace. Hodnotit budeme inovativní nápad, tým, společenský dopad, použití technologie, financování a partnerství.

Akce, na kterých budeme prezentovat program a získávat účastníky, sledujte v pořádaných akcích.

Krok 2

Inkubace projektů

Do inkubační fáze vstupují jednotlivci nebo týmy, které jsou v úplných začátcích podnikání a potřebují si osvojit znalosti a dovednosti nutné k úspěšnému podnikání s dopadem. Týmy ověřují v této fázi poptávku a reálnost svého záměru. V nezbytném rozsahu jsou aktivity v rámci inkubace pro týmy povinné tak, aby týmy získaly potřebné znalosti pro další fáze. Inkubační fáze prověří odhodlání týmu věnovat se plně akceleraci projektu a podnikání.

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1.4.2019 a končí 30.6.2019.

V této fázi bude vybráno minimálně 20 projektů, které postoupí do dalšího kola akcelerace.

Krok 3

Akcelerace

Pro tým, který se postupně kompletuje se nyní projekt stává zaměstnáním! V akceleraci se zaměřují na detailní zpracování všech parametrů podnikatelského záměru jako je stanovení cílových skupin, produktů a ceny, distribučních kanálů, konkurence, technického řešení, rozpočtu a rizik. Nadace Vodafone přispívá částkou 150 tisíc Kč na vývoj prototypu. Členové týmu se setkávají pravidelně s akceleračním týmem a společně pracují na řešení.

Tato fáze trvá 5 měsíců, začíná 1.7.2019 a končí 30.11.2019.

V tomto období vybereme minimálně 10 projektů, které postoupí do fáze růstu.

Krok 4

Růst

V této fázi už jdou připravené týmy s produktem na trh, vytvářejí první příjem a neustále upravují business model. Pracuje se s projektem, který je připravený na vstup investora a/nebo strategického partnera. Pro tuto fázi je charakteristické tvrzení: "We are on the same side of the table all the time". V této fázi poskytuje Nadace výraznou marketingovou a obchodní podporu rozvoji projektu - např. formou PR v masmédiích zdarma.

Tato fáze trvá 4 měsíce, začíná 1.12.2019 a končí 31.3.2020.

Do této fáze vstupují minimálně 2 projekty s největším potenciálem.

Investice

Program zprostředkuje kontakty na potenciální investory, kterým mohou týmy prezentovat svoje plány a dosavadní výsledky. Projekty z prvního ročníku dosáhly prozatím více jak 40% úspěšnosti v zajištění dalšího financování projektu. Neziskové organizace a sociální podniky se mohou rovněž ucházet o finanční podporu z grantových programů Technologie pro společnost nebo Rok jinak Nadace Vodafone.

Chcete zapojit také váš projekt?

Sjednejte si konzultaci Přihláška

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím