Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Příjem projektů posledního ročníku s finanční podporou Evropského sociálního fondu byl ukončen.

Kdo se může do Laboratoře přihlásit

Příjem projektů posledního ročníku s finanční podporou Evropského sociálního fondu byl ukončen. Nadace Vodafone ohlásí do konce roku 2019 podmínky přijimání projektů do dalších ročníků.

Kvalifikační kritéria

Pokud si nejste jisti, zda váš projekt splňuje předpoklady, kontaktujte nás a my vám zdarma poradíme. Zapojit vás případně můžeme i do jiného vhodného programu podpory.

Průběh programu

Krok 1

Vyhledávání a výběr

V této fázi vyhledáváme vhodné projekty.

Krok 2

Inkubace projektů

Do inkubační fáze vstupují jednotlivci nebo týmy, které jsou v úplných začátcích podnikání a potřebují si osvojit znalosti a dovednosti nutné k úspěšnému podnikání s dopadem. Týmy ověřují v této fázi poptávku a reálnost svého záměru. V nezbytném rozsahu jsou aktivity v rámci inkubace pro týmy povinné tak, aby týmy získaly potřebné znalosti pro další fáze. Inkubační fáze prověří odhodlání týmu věnovat se plně akceleraci projektu a podnikání.

Krok 3

Akcelerace

Pro tým, který se postupně kompletuje se nyní projekt stává zaměstnáním! V akceleraci se zaměřují na detailní zpracování všech parametrů podnikatelského záměru jako je stanovení cílových skupin, produktů a ceny, distribučních kanálů, konkurence, technického řešení, rozpočtu a rizik. Nadace Vodafone přispívá částkou 150 tisíc Kč na vývoj prototypu. Členové týmu se setkávají pravidelně s akceleračním týmem a společně pracují na řešení.

Krok 4

Růst

V této fázi už jdou připravené týmy s produktem na trh, vytvářejí první příjem a neustále upravují business model. Pracuje se s projektem, který je připravený na vstup investora a/nebo strategického partnera. Pro tuto fázi je charakteristické tvrzení: "We are on the same side of the table all the time". V této fázi poskytuje Nadace výraznou marketingovou a obchodní podporu rozvoji projektu - např. formou PR v masmédiích zdarma.

Investice

Program zprostředkuje kontakty na potenciální investory, kterým mohou týmy prezentovat svoje plány a dosavadní výsledky. Projekty z prvního ročníku dosáhly prozatím více jak 40% úspěšnosti v zajištění dalšího financování projektu. Neziskové organizace a sociální podniky se mohou rovněž ucházet o finanční podporu z grantových programů Technologie pro společnost Nadace Vodafone.

Chcete zapojit také váš projekt?

Sjednejte si konzultaci Přihláška

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím