Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

ImpACT Academy odstartovala svoji činnost

20. 9. 2017
ImpACT Academy je transformačně vzdělávací program pro organizace, které cílí na pozitivní společenskou změnu a chtějí se zdokonalit ve sledování dopadu vlastní činnosti.

Každá činnost, kterou vykonáváme, má nějaký výsledný efekt, nebo-li dopad. Hlavním posláním organizací občanské společnosti a sociálních podniků je svými aktivitami pozitivně ovlivnit určitou cílovou skupinu. Dopad jejich činnosti přitom může mít velmi široké spektrum. Může jít o 1) přímé služby, jejichž výsledným efektem má být zvýšení kvality života určitého počtu lidí, 2) o řešení, které se snaží vytvořit zcela nové modely chování v rámci stávajícího prostředí anebo o 3) rámcovou změnu, tedy ovlivnění nastavení myšlení velkého počtu jednotlivců či sociálních skupin, s potenciálem změnit chování společnosti jako celku. Ať už vaší prací cílíte na jakoukoli z úrovní dopadu, významně přispíváte k pozitivním změnám v naší společnosti. Právě program ImpACT Academy vám pomůže tyto změny ukázat!

ImpACT Academy odstartovala svoji činnost

Další novinky

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím