Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Grantový diář

Online aplikace Grantový diář bude užitečný pomocník pro subjekty občanské společnosti (neziskové organizace, jednotlivce, neformální skupiny, sociální podniky, příspěvkové organizace aj.), které pro financování svých aktivit chtějí využívat granty, dotace a stipendia. Grantový diář registrovaným uživatelům poskytne přístup k vyhlášeným grantovým řízením českých i zahraničních nadací a nadačních fondů, programů EU, dotačních programů státní správy a samosprávy a ostatních zdrojů. Navíc dostanou uživatelé do rukou nástroj, který jim umožní pokročile vyhledávat a pohodlně pracovat s vyhledanými programy podle vlastních potřeb. Aplikace bude součástí „grantového portálu“, kde budou publikovány články věnující se problematice fundraisingu a psaní projektů. Z portálu si bude zájemce moci rovnou objednat konzultaci s odborníkem, kurz v oblasti fundraisingu, případně zpracování grantové žádosti na klíč.

  • Rok podpory 2014 - 2015
  • Realizace stále v realizaci
  • Autor/organizace Neziskovky.cz
  • Region Celá ČR

web projektu

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím