Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Darujme.cz

Portál zpřístupňuje neziskovým organizacím i dárcům důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro online dárcovství, v rámci Laboratoře potom rozvíjí tzv. peer-to-peer fundraising. DARUJME.CZ dárcům nabízí snadný způsob podpory “jejich” neziskové organizace. Neziskovkám zase zprostředkovává nástroje i znalosti potřebné úspěšnému modernímu fundraisingu. Dalším cílem je rozšířit funkce a vytvořit platformu, která jednoduše a atraktivně umožní: a) Nadšenému dárci, ambasadorovi, podpořit svou neziskovku tím, že udělá něco navíc, například poběží maraton a v rámci této příležitosti bude od svých známých získávat dary pro „svou“ neziskovku; b) Neziskovce dát způsob, jak komunikovat se svými příznivci, nástroj, na kterém se může skrze své příznivce prezentovat; c) ostatním dárcům získat informace a snadno, smysluplně a transparentně darovat.

  • Rok podpory 2013
  • Realizace stále v realizaci
  • Autor/organizace Sdružení VIA
  • Region Celá ČR
  • Výše podpory 37 729 Kč

web projektu

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím