Tréninková aplikace ve VR pro profesionály a laiky pro trénink záchrany života ve spojení s jakoukoliv figurínou. Aplikace umožňuje profesionálům trénink 2 záchranářů společně v různých krizových prostředích a používání digitálních dvojčat přístrojů ve spojení s figurínou pacienta a vše následně vyhodnotit. Pro veřejnost nabízí zatraktivnění tréninku resuscitace ve spojení s prostředím určujícím schopnost poskytnout první pomoc.

Web projektu

https://virtual-lab.cz