Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Afatický slovník

Afatický slovník je mobilní aplikace pro osoby trpící afázií. Jde o narušenou komunikační schopnost, k níž nejčastěji dochází po cévní mozkové příhodě. Pacienti si nedokáží vzpomenout na názvy věcí denní potřeby a jsou odkázáni na hodiny rehabilitací s logopedem. Naše aplikace nabízí nový způsob terapie, v rámci které může pacient procvičovat slovní zásobu samostatně a vizuálně zábavnou formou. Rozšířená verze aplikace umožní logopedům monitoring zdravotního vývoje pacienta.

Onepager Afatického slovníku

  • Rok podpory 2016 - 2017
  • Region Celá ČR
  • Výše podpory 10 000 Kč

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím