Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Pořádá Laboratoř Nadace Vodafone a Inovační centrum Ústeckého kraje (ICÚK)

  • Datum konání 2. 6. 2017 - 4. 6. 2017
  • Region
  • Město Ústí nad Labem
Pořádá partner Pro veřejnost

Smart City je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

Koncept se zaměřuje na tyto aspekty chytrého města: lidé, bydlení, ekonomika, doprava, životní prostředí, správa města.

Akce svede dohromady nejlepší odborníky v různých oblastech života města, včetně expertů Vodafone, aby společně přemýšleli nad možnostmi lepšího života ve městě.

Ústí nad Labem je město, které potřebuje více než jiné pracovat na kvalitě života tak, aby si udrželo svoje rezidenty v souboji s jinými atraktivními místy. Naštěstí vedení města a kraje, společně s akademickou obcí a regionálními firmami spojili své síly a jsou otevřeni inovativním řešením.

Webová stránka Přidat do kalendáře

Smart City Hackathon Ústí nad Labem