Přihlásit se

Pokud to s námi chcete rozjet, přihlaste se.
Uzávěrka přihlášek je 26. září 2016.

Potřebujeme se od Vás dozvědět pár základních informací.
Vyplňte proto následující formulář a nezapomeňte přiložit vyplněnou přihlášku, která je ke stažení zde.

Právní podmínky jsou aktualizovány vždy při vyhlášení nového kola programu, zpravidla 2 měsíce před uzávěrkou.