Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Slavnostní zahájení 5. ročníku Laboratoře 25. 5. 2017 v Node5

Aktuálně plánované akce

Zde najdete přehled plánovaných akcí pořádaných Laboratoří Nadace Vodafone a akcí dalších pořadatelů, s nimiž Nadace Vodafone spolupracuje. Některé z akcí jsou určeny výhradně pro týmy zapojené do programu Laboratoře Nadace Vodafone, přičemž některé jsou otevřeny veřejnosti. Připojte se!