Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Finalistou 4. ročníku Laboratoře je projekt Záchranka - tlačítko pomoci

Přihlaste váš projekt