Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace, která zpříjemní život neslyšícím v ČR

5. 5. 2017
Život bez sluchu je těžký, zejména v oblasti komunikace. Tichá linka v rámci sociální služby tento handicap odstraňuje. Nabízí neslyšícím online textový přepis mluvené řeči či online tlumočení do znakového jazyka. Od 4. května je služba dostupná i uživatelům platforem iOS a Android jako nativní mobilní aplikace. Tichou linku zaštiťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět a technologicky ji podporuje společnost Tiché spojení.

Život bez sluchu je těžký, zejména v oblasti komunikace. Tichá linka v rámci sociální služby tento handicap odstraňuje. Nabízí neslyšícím online textový přepis mluvené řeči či online tlumočení do znakového jazyka. Od 4. května je služba dostupná i uživatelům platforem iOS a Android jako nativní mobilní aplikace. Tichou linku zaštiťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět a technologicky ji podporuje společnost Tiché spojení.

Prostřednictvím této unikátní, velmi přívětivé a uživatelsky přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor. Tichá linka umožňuje neslyšícím uživatelům znakového jazyka a neslyšícím schopným komunikovat pomocí psané češtiny využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory. Tichou linku využívají mimo jiné nemocnice a úřady. Linka je již nyní 24 hodin denně dostupná na stránkách www.tichalinka.cz a od 4. května 2017 i v mobilních zařízeních a efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka.

„Aplikace Tichá linka řeší také uložení kontaktů a služeb a jejich příjemné vyhledávání pomocí různých filtrů. Obsahuje i pravidelně aktualizovanou databázi firem spolu s určením lokace na mapě, které mají bezbariérovou obslužnost pro neslyšící a nedoslýchavé,“ říká Petr Vlach, ředitel společnosti Tiché spojení. 

Aplikaci podpořila mimo jiné i Nadace Vodafone, a to v roce 2013 částkou 330 000 Kč.

Tichý svět o.p.s

Obecně prospěšná společnost Tichý svět pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usiluje o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snaží se odstraňovat komunikační bariéry a podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta. Poskytuje služby sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby

Tiché spojení, s.r.o.

Společnost Tiché spojení umožňuje komerční využití služby online tlumočení. Má silnou vizi stát se standardem, který pro neslyšící a nedoslýchavé smysluplně naplňuje obsah CSR „rovné příležitosti“, „bezbariérovost“, „ne diskriminaci“ až po „Smart cities“, které kladou důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů života. 

Mobilní aplikace, která zpříjemní život neslyšícím v ČR

Další novinky

3. 7. 2017
Podpora sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání

Byla vyhlášena výzva č. 129 OPZ "Podpora sociálního podnikání". Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. června 2017. K dispozici je 150 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

13. 6. 2017
Chytré jízdní doklady, aplikace na hlášení povodní anebo chytré cestování po městě

Chytré jízdní doklady, aplikace na hlášení povodní anebo chytré cestování po městě

Ústí City Hackathon, kreativní víkendový maraton, v němž účastníci z dostupných dat z dopravní infrastruktury řešili problémy města v duchu konceptu smart city, v neděli vyhlásil vítěze. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota projekt jízdních dokladů v podobě čipové karty, která umožní městu získávat detailní data z ústecké dopravy.

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím