Mastermind skupiny

Setkávání s cílem vzájemného sdílení zkušeností a sledování vývoje projektu.
 • Účel

  Skupina lidí, kteří se pravidelně potkávají, aby si pomáhali při řešení problémů.

 • Zájem

  Skupina sdružuje lidi různých zájmů, nicméně motivované stejným cílem a očekáváním.

 • Cíl

  Řešení problémů v podnikání, nasměrování, určení priorit, založení firmy, osobní rozvoj.

 • Průběh

  V 15 minutách probíhá diskuze nad jedním tématem společně s feedbackem od ostatních.

 • Facilitátor

  Organizuje jednotlivá setkání, zodpovídá za jejich průběh, nikoliv za jejich obsah.

 • Periodicita

  Podle potřeby, ale obvykle jednou za čtrnáct dní nebo jednou za tři týdny.

 • Počet

  Ideální počet lidí ve skupině je pět nebo šest, maximálně se doporučuje 10 členů.

 • Důvěra

  Setkání jsou neveřejná a informace, které si skupina sdělí, zůstávají uvnitř.