Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Laboratoř Nadace Vodafone partnerem Food Waste Hackathonu

27. 4. 2017
Ve dnech 21. - 23. dubna 2017 proběhl v Praze první Food Waste Hackathon v ČR, který pořádalo analytické centrum Glopolis. Během tří dnů se na něm soutěžilo o nejlepší návrhy aplikací, které efektivně řeší problémy spojené s plýtvání potravinami.

Konkrétní výzvy, které potřebují chytrá řešení, představila Věra Doušová z Potravinové banky Praha (Jak lépe podporovat potravinové banky), Yana Pancheva z Tesco Stores ČR (Jak snížit plýtvání u prodejců) a Tereza Čajková z Glopolis (Jak zaujmout a aktivovat mládež). Otto Zeman ze společnosti Vodafone představil možnosti technologických řešení, kde se nápadům a inovacím nedává hranice.

O hlavní cenu poroty, se ucházely 3 návrhy. První aplikace chtěla řešit účinnější distribuci darovaných potravin mezi prodejci a potravinovými bankami. Další aplikace se zaměřila na komunitní sdílení potravin nebo-li „food-sharing“. Ta by zároveň dávala rady uživatelům, jak správně uchovat jídlo. Třetí aplikace cílila na propojení restaurací a zákazníky při distribuci přebytečných jídel.

Hlavním vítězem Hackathonu se stala aplikace zabývající se distribucí darovaných potravin mezi velkými prodejci a potravinovými bankami. Kvůli legislativním změnám od ledna 2018, které  ukládá obchodům nad 400m2 povinnost darovat přebytečné potraviny, se totiž objem darovaných potravin mnohonásobně zvýší.

Vítězný tým složený z 5 účastníků zvolil podle vlastních slov tuto výzvu, protože  „se jedná o téma, které má potenciálně největší prospěch a reaguje na akutní problém, který je nutné vyřešit”.

Členy odborné poroty byli Jan Bizík (Laboratoř Nadace Vodafone), Martin Andrle (Tech Squat), Věra Doušová (Potravinová banka Praha), Yana Pancheva (Tesco Stores ČR), Tereza Čajková (Glopolis).

Díky podpoře Nadace Vodafone budou mít všichni autoři aplikací možnost dotáhnout svou práci do konečného produktu v Laboratoři Nadace Vodafone pro rok 2017. Jedná se o akcelerační program, ve kterém můžou zástupci neziskovek a společensky prospěšných podniků posunout svůj technologický projekt od nápadu až k finančně udržitelné realizaci.

Laboratoř Nadace Vodafone partnerem Food Waste Hackathonu

Další novinky

9. 5. 2017
Letošní ročník Laboratoře Nadace Vodafone ve znamení velkých změn

Letošní ročník Laboratoře Nadace Vodafone ve znamení velkých změn

Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, jehož cílem je pomoci rozvíjet inovační technologické projekty se sociálním dopadem. Během čtyř uplynulých ročníků se povedlo akcelerovat již 39 projektů, z nichž třetina je dlouhodobě ekonomicky udržitelná a 3 se rozšířily na zahraniční trhy. Právě startující pátý ročník Laboratoře nabude díky spolupráci se StartupYard zcela novou podobu s řadou zajímavých změn. Laboratoř Nadace Vodafone bude v letech 2017 – 2020 spolufinancovaná z Operačního programu zaměstnanost.

5. 5. 2017
Mobilní aplikace, která zpříjemní život neslyšícím v ČR

Mobilní aplikace, která zpříjemní život neslyšícím v ČR

Život bez sluchu je těžký, zejména v oblasti komunikace. Tichá linka v rámci sociální služby tento handicap odstraňuje. Nabízí neslyšícím online textový přepis mluvené řeči či online tlumočení do znakového jazyka. Od 4. května je služba dostupná i uživatelům platforem iOS a Android jako nativní mobilní aplikace. Tichou linku zaštiťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět a technologicky ji podporuje společnost Tiché spojení.