Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

5. ročník Laboratoře Nadace Vodafone startuje v červnu 2017. Připojte se!

Kdo se může do Laboratoře přihlásit

Laboratoř Nadace Vodafone je devítiměsíční inkubační a akcelerační program, který nápady na technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální startupy. Do Laboratoře Nadace Vodafone se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy.

Kvalifikační kritéria

Projekty se zaměřují na vzdělávání (zejména digitální), rozšiřují přístup ke zdrojům pro osoby ohrožené na trhu práce nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.  Projekty se rovněž zaměřují na přístup k informacím a datům, které umožňují realizovat sociální inovace, k dostupným a kvalitním sociálním a zdravotním službám, podporují a rozvíjejí sociální podnikání, komunitní rozvoj, tvorbu pracovních příležitostí a v neposlední řadě rovnost a diverzitu.

Projekt  přináší nové řešení konkrétního společenského problému, které je účinnější než stávající alternativy (tzv. sociální inovace). Projekt má prokazatelný pozitivní dopad na život minimálně tisícovky lidí. Projekt je realizovaný na území České republiky případně v zahraničí organizací se sídlem v České republice.

Projekt má ambici dlouhodobé udržitelnosti i bez veřejné podpory a dotací. Své zákazníky by si měl najít na komerční bázi – s tvorbou vhodného modelu vám pomůžeme.

Projekt využívá moderních informačních a komunikačních technologií, dat, sítí, internetu věcí, mobilních a internetových aplikací. 

Pokud si nejste jisti, zda váš projekt splňuje předpoklady, kontaktujte nás a my vám zdarma poradíme. Zapojit vás případně můžeme i do jiného vhodného programu podpory.

Průběh programu

Krok 1

Vyhledávání a výběr

V této fázi vyhledáváme vhodné projekty – nemusíte čekat, až vás oslovíme a sami můžete vyplnit přihlášku nebo se objednat na konzultaci zdarma.

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1. 6. 2017 a končí uzávěrkou přihlášek 31. 10. 2017.

Během tohoto období vybereme až 50 projektů, které postoupí do dalšího kola inkubace. Hodnotit budeme inovativní nápad, tým, společenský dopad, použití technologie, financování a partnerství.

Akce, na kterých budeme prezentovat program a získávat účastníky, sledujte v pořádaných akcích.

Krok 2

Inkubace projektů

Do inkubační fáze vstupují jednotlivci nebo týmy, které jsou v úplných začátcích podnikání a potřebují si osvojit znalosti a dovednosti nutné k úspěšnému podnikání s dopadem. V nezbytném rozsahu jsou aktivity v rámci inkubace pro týmy povinné tak, aby týmy získaly potřebné znalosti pro další fáze. Inkubační fáze prověří odhodlání týmu věnovat se plně akceleraci projektu a podnikání.

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1. 11. 2017 a končí 31. 1. 2017.

V této fázi bude vybráno minimálně 20 projektů, které postoupí do dalšího kola akcelerace.

Krok 3

Akcelerace

Pro tým, který se postupně kompletuje se nyní projekt stává zaměstnáním! V akceleraci se zaměřují na detailní zpracování všech parametrů podnikatelského záměru jako je stanovení cílových skupin, produktů a ceny, distribučních kanálů, konkurence, technického řešení, rozpočtu a rizik. Aby se mohly týmy plně soustředit na svoji práci, Nadace Vodafone přispívá částkou 150 tisíc na osobní náklady. Setkávají se pravidelně v coworkingovém prostoru s akceleračním týmem.

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1. 2. 2018 a končí 30. 4. 2018.

V tomto období vybereme minimálně 10 projektů, které postoupí do fáze růstu.

Krok 4

Růst

V této fázi už jdou připravené týmy s produktem na trh, vytvářejí první příjem a neustále upravují business model. Pracuje se s projektem, který je připravený na vstup investora a/nebo strategického partnera. Pro tuto fázi je charakteristické tvrzení: "We are on the same side of the table all the time".

Tato fáze trvá 3 měsíce, začíná 1. 5. 2017 a končí 31. 7. 2018.

Do této fáze vstupují minimálně 2 projekty s největším potenciálem.

Investice

Program zprostředkuje kontakty na potenciální investory, kterým mohou týmy prezentovat svoje plány a dosavadní výsledky. Neziskové organizace a sociální podniky se mohou rovněž ucházet o finanční podporu z grantových programů Technologie pro společnost nebo Rok jinak Nadace Vodafone.

Chcete zapojit také váš projekt?

Sjednejte si konzultaci Přihláška

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím