Experimenty

Experimenty slouží ke snížení rizik a ověření vašich hypotéz souvisejících s projektem.

Další používané nástroje pro odhalování rizik a cílů

Mapa rizik

Jednoduchý přehled rizik daného projektu, vhodný ve chvíli, kdy ještě nemáte příliš mnoho dat, pomáhá určit si priority a sestavit pořadí rizikových momentů, které je potřeba ověřit a vyřešit.

Lean Canvas

Zjednodušený podnikatelský plán ve formátu jedné A4, pomáhá uvědomit si základní body i rizikové momenty, dobře se nad ním diskutuje a přemýšlí.

Řetězec výsledků

Zjednodušený Logical Framework Approach, slouží ke sladění vize, v marketingu pomáhá sdělit “proč tu jste“, otevírá prostor pro diskusi a pomáhá odhalit rizika.